АНАЛІТИКА > ПРАВО

 

 

ОГЛЯД ПОДІЙ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД

З 1 ПО 31 ТРАВНЯ 2004 РОКУ

 

 

За період з 1 по 31 травня 2004 року в Верховній Раді України було обговорено та прийнято такі суспільно важливі закони:

 

11 травня 2004 року прийнято:

Закон України “Про третейські суди”

 

Коротка анотація:

 

Законопроект “Про третейський розгляд (арбітраж)” є проектом закону загально регулятивного значення, який визначає: завдання та принципи діяльності третейського суду; систему організації третейських судів в Україні; процес третейського розгляду; процедуру набрання чинності та виконання рішень третейських судів; третейське самоврядування.

 

Рішення третейського суду, у випадку його невиконання добровільно, у встановлені ним строки та порядку, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження” з урахуванням окремих особливостей, визначених у законопроекті.

 

При цьому з огляду на існуючу в Україні та міжнародну практику виконання рішень третейських судів, законопроектом пропонується допускати рішення третейського суду до примусового виконання лише за умови видачі компетентним судом (судом загальної юрисдикції) виконавчого документу, що в значній мірі сприятиме та забезпечить дотримання Закону третейськими судами при постановлені рішень.

 

Питання відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням рішень третейського суду, врегульовані Законом України “Про виконавче провадження”, згідно з яким таке відшкодування провадиться за рахунок особи, щодо якої здійснюється виконавче провадження, або ці витрати можуть авансуватися стягувачем.

 

Примітки:

 

Депутати голосували “за” згаданий закон, оскільки вважають, що цей законопроект є своєчасним, обумовленим реальними потребами суспільного життя та сприятиме утвердженню України перед світовим співтовариством правовою, демократичною державою.

 

Прийнято проект Закону про затвердження прожиткового мінімуму на 2004 рік (№5253).

 

Коротка анотація:

 

Законопроектом передбачається затвердити на 2004 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 362,23 гривні, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

 

дітей віком до 6 років

324,49 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років

404,79 гривні;

працездатних осіб

386,73 гривні;

осіб, які втратили працездатність,

284,69 гривні.

 

Статтею 2 передбачається, що розміри державних соціальних гарантій на 2004 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, Законом України про Державний бюджет України на 2004 рік, а також нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

 

Примітки:

 

Депутати голосували “за” цей проект закону, оскільки відповідно до статті 4 Закону України “Про прожитковий мінімум”, розмір прожиткового мінімуму має, за поданням Кабінету Міністрів України, не тільки щорічно затверджуватися Верховною Радою України, але і періодично переглядатися відповідно до зростання індексу споживчих цін разом з уточненням показників Державного бюджету України, що було зроблено Кабінетом міністрів України.

 

Прийнято проект закону України “Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" (щодо звання "Мати-героїня").

 

Коротка анотація:

 

Законопроектом пропонується започаткувати почесне звання “мати-героїня”. Це звання можна буде присвоювати матерям, які народили і виховали п’ятеро і більше дітей, з урахуванням усиновлених в установленому Законом порядку, таких, які загинули під час виконання військового обов’язку, службових обов’язків по охороні правопорядку тощо. Конкретне положення має бути розроблене відповідно до Закону Президентом України, де передбачатимуться конкретні вимоги і підстави для нагородження відповідної особи.

 

12 травня 2004 року прийнято:

Закон України "Про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України стосовно визначення права на постійне користування земельними ділянками громадських організацій інвалідів".

 

Коротка анотація:

 

Законом пропонується відновити для громадських організацій інвалідів, заснованих ними підприємств (об”єднань), установ та організацій, право постійного користування земельними ділянками із земель державної і комунальної власності., яке практично було закріплене (як довгострокове тимчасове користування на строк від 3 до 25 років) у Земельному кодексі України, в редакції 1992 року.

 

Примітки:

 

Депутати підтримали законодавчу пропозицію, спрямовану на відновлення соціальної справедливості і втрачених інвалідами прав .

 

Закон України “Про ратифікацію Договору між Україною та Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань”.

 

Коротка анотація:

 

Договір між Україною і Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань розроблено на виконання п.2 ст.2 Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Україною і Румунією від 02.06.1997 р. з метою врегулювання питань щодо встановлення та підтримання режиму на державному кордоні між Україною і Румунією.

 

Головними цілями та завданнями цього Договору є:

фіксація положення про незмінність лінії державного кордону на всій його довжині;

визначення проходження лінії державного кордону;

здійснення заходів щодо позначення та утримання лінії державного кордону;

створення відповідних умов для забезпечення режиму на румунській ділянці державного кордону України .

Примітки:

 

Депутати голосували “за” згаданий проект, оскільки його ратифікація та реалізація дозволять:

врегулювати відносини між Україною і Румунією у прикордонній сфері згідно з принципами і нормами міжнародного права;

виключити можливість виникнення територіальних спорів;

зміцнити євроінтеграційний потенціал України та поліпшити її імідж серед світової спільноти;

створити сприятливі умови для забезпечення режиму на українсько-румунському державному кордоні та його охорони.

 

13 травня 2004 року – трибуну було блоковано фракцією Комуністичної партії України, а тому в цей день не було розглянуто жодного законопроекту.

 

18 травня 2004 року:

Прийнято проект Закону про внесення змін до Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (щодо сфери застосування праці "альтернативників").

 

Коротка анотація:

 

Законопроектом передбачається метою розширення сфери застосування праці “альтернативників” та удосконалення цієї роботи, а також враховуючи пропозиції регіональних комісій у справах альтернативної (невійськової) служби з цього питання, внесення змін до статті 5 Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” щодо проходження альтернативної служби також і на колективних підприємствах, що засновані на власності трудового колективу підприємства. Крім того передбачається визначення видів економічної діяльності, де можуть проходити альтернативну службу громадяни, делегувати Кабінету Міністрів України, що сприятиме забезпеченню більш оперативного реагування на ситуацію на ринку праці при визначенні сфери застосування праці альтернативників.

 

Враховуючи, що відповідно до статті 15 Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” трудові відносини між громадянином, який проходить альтернативну службу, та підприємством, установою та організацією регулюються законодавством про працю, передбачається включення додаткової статті щодо залучення до контролю за проходженням громадянами альтернативної служби урядових органів державного управління з питань контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю ( стаття 27).

 

Запропоновано також у частині першій статті 16 строк альтернативної служби рахувати з дня початку роботи громадянина на підприємстві, визначеного наказом про його зарахування.

 

Передбачається також скасування вимоги до громадянина, який проходить альтернативну (невійськову) службу, щодо інформування комісії про роботу в умовах неповного робочого дня або тижня (абзац четвертий частини другої статті 8), так як про це відповідно до статті 19 мають інформувати роботодавці. Крім того, відповідно до Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. № 2066 (пункт 46), роботодавці зобов”язані щоквартально подавати до комісії у справах альтернативної невійськової служби відомості про використання робочого часу “альтернативником” за визначеною формою.

 

Примітки:

 

Депутати голосували “за” цей закон, оскільки він сприяє удосконаленню організації та проходження альтернативної (невійськової) служби громадянами України; розширенню сфери застосування праці “альтернативників” та забезпечення їх у визначені терміни місцями проходження служби.

 

Прийнято Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення” (щодо відповідальності за порушення законодавства про працю).

 

Коротка анотація:

 

Проектом зазначеного закону передбачається статті 188-6 та 230-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти у новій редакції.

 

Статтею 188-6 передбачено за невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів накладення штрафу на посадових осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Статтею 230-1 проекту Закону визначено органи та посадові особи, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення та в яких розмірах.

 

Примітки: депутати голосували “за” цей закон, оскільки реалізація розробленого проекту закону дозволить підняти правовий статус і соціальну значимість державних інспекторів праці органів Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та сприятиме дотриманню підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами-підприємцями вимог законодавства про працю.

 

Прийнято проект Закону про державну соціальну допомогу непрацездатним особам.

 

Коротка анотація:

 

Проект Закону України “Про державну соціальну допомогу непрацездатним особам” розроблено з метою переведення соціальних пенсій та надбавок на догляд у систему соціальної допомоги.

 

Відповідно до проекту Закону України “Про державну соціальну допомогу непрацездатним особам” призначаються такі види державної соціальної допомоги:

 1. державна соціальна допомога особам непрацездатним особам, які не одержують пенсію;

 2. державна соціальна допомога на догляд непрацездатним особам.

Державну соціальну допомогу непрацездатним особам згідно з цим Законом пропонується призначати особі, яка:

досягла пенсійного віку або є інвалідом (крім інвалідів з дитинства);

не одержує пенсію або соціальні виплати, що виплачуються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, призначені відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

не працює;

є малозабезпеченою особою або проживає в малозабезпеченій сім’ї;

 

Державну соціальну допомогу непрацездатним особам при дотриманні зазначених умов, пропонується встановлювати виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

 1. інвалідам I групи, матерям, яким присвоєно звання “Мати-героїня” – 100 відсотків;

 2. інвалідам II групи - 80 відсотків;

 3. інвалідам III групи - 60 відсотків;

 4. непрацездатним особам, які досягли пенсійного віку, - 30 відсотків.

Пропонується державну соціальну допомогу на догляд непрацездатним особам призначати:

 1. інвалідам війни з числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які одержують відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” пенсії по інвалідності: а) I групи; б) II групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;в) III групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

 2. інвалідам війни які зазначені у статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та одержують пенсії за віком, по інвалідності або вислузі років, крім зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті: а) I групи; б) II групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду; в) III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

 3. військовослужбовцям, які одержують пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб” за вислугою років і є інвалідами 1 групи внаслідок причин, визначених у пункті "б" статті 16 зазначеного Закону, або є одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду;

 4. одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності II чи III групи;

 5. інвалідам I групи, які одержують пенсію за віком або вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у пунктах 1-3 частини першої цієї статті), є малозабезпеченими або проживають в малозабезпеченій сім’ї;

 

Передбачається, що державна соціальна допомога на догляд непрацездатним особам буде встановлюватись:

 1. особам, зазначеним у підпункті “а” пункту 1 та пункті 3 (із числа інвалідів 1 групи) частини першої – у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

 2. особам, зазначеним у підпункті “б” пункту 1 частини першої –у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

 3. особам, зазначеним у підпункті “в” пункту 1, пунктах 2; 3 (з числа одиноких пенсіонерів); 4 і 5 частини першої – у розмірі 12,5 відсотка прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Передбачається, що державна соціальна допомога непрацездатним особам та державна соціальна допомога на догляд особам, зазначеним у пунктах 4 - 5 частини першої статті 6 цього Закону буде призначатися органами праці та соціального захисту населення, а державна соціальна допомога на догляд особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 6 цього Закону, – органами, що призначають пенсії.

 

Пропонується покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги непрацездатним особам здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України. Цей Закон пропонується ввести в дію з 1 січня 2004 року.

 

До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги відповідно до цього Закону буде визначатися з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

 

19-21 травня - розгляд питання про виведення українського військового контингенту з Іраку, непідтримка жодного з 5 проектів постанов про виведення військ та блокування трибуни представниками фракції Комуністичної партії України.

 

Примітка:

 

Деякі депутати голосували “за” проект постанови про виведення українського миротворчого контингенту з Іраку, оскільки проти участі українських збройних сил у військовому конфлікті, право на участь у якому не регламентовано рішенням Ради Безпеки чи Генеральної асамблеї Організації Об‘єднаних Націй.

 

Сайт Центрального виконавчого комітету

 політичної партії «Вперед, Україно!»

 (www.vpered-ukraino.org)

 

Copyright by "Центр політологічного та економічного аналізу "Київ ХХІ"