АНАЛІТИКА > ПРАВО

 

ОГЛЯД ПОДІЙ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД

З 1 ВЕРЕСНЯ ПО 31 ЖОВТНЯ 2004 РОКУ

 

За період з 1 вересня по 31 жовтня 2004 року в Верховній Раді України відбулося 8 пленарних засідань  та два дні уряду –  14-15 вересня 2004 року.

 

Зокрема на засіданні 7 вересня було прийнято такі рішення:

 

1. Прийнято Постанову про порядок денний шостої сесії Верховної Ради України четвертого скликання (№6100).

 

Примітки:

 

Цією процедурною постановою визначено перелік законопроектів, які планується розглянути протягом 6–ої сесії Верховної Ради України ІV скликання протягом вересня-грудня 2004 року.

 

Проект порядку денного шостої сесії складено на виконання доручення Голови Верховної Ради України від 19.05.2004 № 06/4-91166 з урахуванням додаткових пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, депутатських фракцій та комітетів Верховної Ради України, які надійшли у міжсесійний період та запропоновані за підсумками обговорення проекту на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) 6 вересня 2004 року.

 

За узгодженими пропозиціями до першого розділу порядку денного (питання, які підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях) включено 288 питань, до другого розділу (питання, які доручається підготувати і доопрацювати на розгляд сесії) - 691. Разом – 979 питань, які з урахуванням альтернативних проектів нарахо­вують понад 1300 проектів законів, кодексів та окремих постанов Верховної Ради України.

 

Довідково:

 

Попередній перелік питань порядку денного шостої сесії, складений на час закриття минулої (п’ятої сесії) відповідно до пропо­зи­цій профільних комітетів Верховної Ради України передбачав розглянути за сесію 657 питань, що охоплювали 885 законопроектів.

 

Серед передбачених питань – 22 законопроекти, які визначені Президентом України для невідкладного розгляду на шостій сесії (з урахуванням визначених невідкладними у попередній період, таких проектів нараховується 47). Ще 44 проекти запропоновані Кабінетом Міністрів України для їх розгляду у першочерговому порядку.

 

Крім того, відповідно до загальних положень до порядку денного, на розгляд сесії у міру готовності передбачено внесення  міжнародних договорів і угод для їх ратифікації Верховною Радою України, а також пропозицій з реалізації установчих та контрольних повноважень, вирішення організаційних питань роботи парламенту (проведення днів Уряду, парламентських слухань, заслуховування звітів, розгляд, при необхідності, питань створення тимчасових комісій Верховної Ради України тощо).

 

Враховуючи кількість запропонованих до розгляду питань, у середньому, відповідно до затвердженого календарного плану роботи шостої сесії, на кожен день пленарних засідань має виноситись майже 25 питань (за попередню, п’яту сесію, в середньому за день розглядалося 13-14 питань).

 

На розгляд вноситься також перелік законопроектів, які за пропозиціями окремих депутатських фракцій вилучені з проекту порядку денного шостої сесії, що нараховує 10 питань.

 

9 вересня 2004 року серед інших питань розглянуто та прийнято такі суспільно важливі закони:

 

1. Прийнято Закон про внесення змін до деяких законів України щодо заборони примусового виселення найбільш незахищених верств населення із жилих приміщень без надання виселюваним інших жилих приміщень.

 

Коротка анотація:

 

Мета даного законопроекту – законодавчо унеможливити вилучення житла в якому постійно проживають на підставі реєстрації відповідною паспортною службою (тобто прописки) ветерани, учасники ВВВ, пенсіонери, інваліди, недієздатні, безробітні, неповнолітні особи, або одинокі особи, сім’ї, сукупний доход яких не перевищує встановленого прожиткового мінімуму за борги перед надавачами комунальних послуг, утворені внаслідок несвоєчасної оплати оплати вартості споживчих комунальних послуг за користування житлом та на утримання житла перед підприємствами та організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію до погашення заборгованості перед громадянами по заробітній платні, пенсіях, соціальних виплатах, заощадженнях окрім випадків, коли особи, що мають такий борг відмовляються без поважних на те причин укласти відповідний договір про реструктуризацію боргу з надавачами комунальних послуг. Остання умова потрібна для того, щоб в якійсь мірі захистити надавачів комунальних послуг і забезпечити поетапну виплату боргу перед ними користувачами послуг.

  

2. Прийнято в новій редакції Закон України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів”

 

Коротка анотація:

 

Проект Закону України “Про реструктуризацію заборгованості з виплат педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам закладів освіти, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту”” підготовлено з метою врегулювання проблеми виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” (надбавка за вислугу років, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю та допомога на оздоровлення), які не були здійснені починаючи з 1997 року через відсутність або недостатність запланованих на зазначені цілі коштів у відповідних бюджетах.

 

Цей проект закону встановлює зобов’язання держави перед педагогічними, науково-педагогічними та іншими працівниками закладів освіти щодо погашення заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” (надбавка за вислугу років, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю та допомога на оздоровлення).

 

У проекті закону пропонується визнати державним боргом виплати, що не були здійснені в повному обсязі починаючи з 1997 року внаслідок відсутності або недостатності запланованих на зазначені цілі коштів у відповідних бюджетах, та встановити зобов’язання погасити зазначену заборгованість шляхом її реструктуризації та поетапних виплат з Державного бюджету України (стаття 2).

 

Погашення заборгованості передбачається здійснювати виключно у грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України, починаючи з 2004 року, а кошти на ці цілі запропоновано планувати у Державному бюджеті окремим рядком (стаття 3).

 

У статті 4 встановлено, що утворення заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту”, є неприпустимим.

 

Стаття 5 законопроекту предбачає відшкодування суми виплат, які були здійснені з місцевих бюджетів за рішеннями судів шляхом надання трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам на компенсацію зазначених витрат.

 

Кабінету Міністрів України цим законопроектом доручається разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у тримісячний термін провести інвентаризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту” по Державному бюджету України та місцевим бюджетам та на підставі даних інвентаризації і аналізу наявних фінансових ресурсів у місячний термін розробити графік та порядок погашення зазначеної заборгованості по Державному бюджету України та місцевим бюджетам (стаття 6).

 

3. Прийнято проект Закону про особливості відчуження акцій підприємств, які перебувають в державній власності.

 

Коротка анотація:

 

Метою проекту є забезпечення прозорої та ефективної приватизації пакетів акцій, що належать державі у статутному фонді вітчизняних підприємств, через напрацювання більш ефективних варіантів здійснення регулятивної функції держави в процесі приватизації.

 

Законопроектом передбачається призупинити до законодавчого врегулювання відчуження акцій підприємств, які перебувають у державній власності, шляхом їх внесення в якості внеску держави до статутних фондів господарських товариств.

 

10 вересня 2004 року серед інших питань порядку денного розглянуто та прийнято:

 

1. Закон про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

 

Коротка анотація:

 

Законопроект має на меті створення умов для реалізації у повному обсязі інвалідами війни ІІІ групи права на пільговий проїзд, наданий їм Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 

Законопроект передбачає надання інвалідам III групи право вибору між безплатним проїздом один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або проїздом один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою.

 

2. Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оплати праці).

 

Коротка анотація:

 

Метою прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” є  необхідність посилення мотивації людей до праці, підвищення грошових доходів населення.

 

Проект Закону передбачає внесення змін до статей 3 і 6 Закону України “Про оплату праці” та статей 95 і 96 Кодексу законів про працю України, а саме таких, як виключення зі складу мінімальної заробітної плати всіх доплат, надбавок, заохочувальних і компенсаційних виплат та визначення, що тарифна ставка робітника першого розряду повинна встановлюватися у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати. Запропоновані зміни повертають зазначені статті до редакції, яка існувала до прийняття Закону України “Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік” № 1766-ІІІ від 1 червня 2000 року. Запровадження таких змін сприятиме відновленню стимулюючої функції заробітної плати, збільшенню вартості робочої сили та посилить соціальний захист працюючого населення країни.  

 

14 вересня 2004 року відбувся День Уряду України з таким порядком денним:

 

1.   Про нові напрями співробітництва України з Європейським Союзом у зв’язку з розширенням ЄС

2.   Про стан реформування та законодавче забезпечення діяльності правоохоронних органів в Україні

 

21-24  вересня 2004 року:

 

1. Прийнято Постанову "Про Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України, народного депутата України Віктора Ющенка”

 

Коротка анотація:

 

Постановою передбачається відповідно до статті 89 Конституції України, статті 8.4.4 Регламенту Верховної Ради України та враховуючи медичний висновок австрійської клініки "Рудольфінерхаус" щодо причин гострого отруєння кандидата на пост Президента України, народного депутата України Ющенка Віктора Андрійовича, спричиненого "важкою вірусною інфекцією та хімічними речовинами, які зазвичай не входять до продуктів харчування", що вимагає встановлення можливого складу злочину, передбаченого статтею 112 Кримінального кодексу України ("Посягання на життя державного чи громадського діяча"), Верховна Рада України:

 

1.   Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата на пост Президента України, народного депутата України Ющенка Віктора  Андрійовича.

2.   Головою Тимчасової слідчої комісії призначити народного депутата України Сівковича Володимира Леонідовича.

3.   Включити до складу Тимчасової слідчої комісії по одному представнику від депутатських фракцій (груп) у Верховній Раді України.

4.   Доручити Тимчасовій слідчій комісії в межах парламентського контролю провести всебічне та об'єктивне розслідування причин гострого отруєння кандидата на пост Президента України, народного депутата України Ющенка Віктора Андрійовича з метою встановлення можливого складу злочину, передбаченого статтею 112 Кримінального кодексу України ("Посягання на життя державного чи громадського діяча").

5.   Залучити до роботи Тимчасової слідчої комісії представників від Генеральної прокуратури України та Міністерства охорони здоров'я України.

6.   Зобов'язати Тимчасову слідчу комісію подати звіт про свою діяльність Верховній Раді України протягом двох тижнів.

Примітки:

 

До складу Комісії увійшли також народні депутати: БАНДУРКА Олександр Маркович, ВОЛКОВ Олександр Михайлович, ГАПОЧКА  Микола Михайлович, ІВАНОВ Сергій  Анатолійович, КОНОВАЛЮК Валерій Ілліч, КОСЬЯНЕНКО Олександр Володимирович, БОДА Михайло Васильович, ОМЕЛЬЧЕНКО Григорій Омелянович, ПОЛІЩУК Микола Єфремович, РУДЬКОВСЬКИЙ Микола Миколайович, СЯТИНЯ Михайло Лукович, ФІКС Єфим Зіс'євич, ШЕВЧУК Сергій Володимирович.

 

2. Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо реалізації конституційних прав громадян).

 

Коротка анотація:

 

Метою даного законопроекту є запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку,  на захист, правову допомогу тощо, законодавче врегулювання порядку проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності органами міліції, державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, а також приведення національного законодавства в частині механізмів реалізації прав і основних свобод людини та громадянина у відповідність до Загальної декларації прав людини, проголошеної Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, Резолюції восьмого конгресу ООН по попередженню злочинності та поводження з правопорушниками „ Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами по підтриманню правопорядку” від 7 вересня 1990 року, Резолюції 34/169 Генеральної асамблеї ООН від 17 грудня 1979 року, якою ухвалено Кодекс поведінки посадових осіб при підтриманні правопорядку, Декларації Організації Об’єднаних Націй про захист всіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання 1975 року, інших міжнародно-правових норм.

 

Законопроектом передбачається внести зміни до Законів України „Про міліцію”, „Про державну податкову службу в Україні”, „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про попереднє ув’язнення”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, а саме:

 

1.   законодавчо закріпити саме в базових законах, що регулюють діяльність правоохоронних та контролюючих органів, положення щодо забезпечення прав та основних свобод людини та громадянина, механізмів забезпечення таких прав та свобод, посилення відповідальності працівників зазначених органів за незаконні дії або бездіяльність, в тому числі в частині відшкодування моральної та матеріальної шкоди;

2.   встановити пряму заборону працівникам міліції, у тому числі під час затримання, вимагати від громадянина давати будь-які свідчення або пояснення до прибуття захисника (у випадку заявлення такої вимоги);

3.   визначити обов’язком працівників міліції та працівників місць попереднього ув’язнення роз’яснити затриманим та заарештованим особам в момент затримання або арешту їх права, зокрема, надати роз’яснення таких прав в друкованому вигляді, забезпечити можливість реалізації права на захист;

4.   запровадити обов’язкове сповіщення прокурора про будь-який факт застосування правоохоронцями фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї для перевірки правомірності їх застосування;

5.   встановити обов’язковість отримання санкції прокурора на залучення спеціальних підрозділів правоохоронних органів до проведення перевірок суб’єктів підприємництва з тим, щоб викорінити практику залякування таким чином підприємців;

6.   привести диспозицію статті 127 Кримінального кодексу України у відповідність до визначення терміну „катування”, закріпленого Декларацією Організації Об’єднаних Націй про захист всіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання 1975 року, а також виокремити спеціального суб’єкта такого злочину – працівника правоохоронного органу – із встановленням найсуворішої відповідальності за такі злочини;

7.   узгодити норми, що встановлюють повноваження органів податкової служби, із термінологією та положеннями Законів України „Про систему оподаткування”, „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, іншими законодавчими актами з питань оподаткування, що прийняті після набрання чинності Законом України „Про державну податкову службу в Україні”, а також перенести диспозиції та санкції норм, що встановлюють відповідальність за вчинення платниками податків адміністративних правопорушень із Закону України „Про державну податкову службу в Україні” до Кодексу України про адміністративні правопорушення (із передачею повноважень щодо вирішення таких справ суду);

8.   встановити чіткі підстави, порядок та терміни проведення податковими органами та органами контрольно-ревізійної служби перевірок суб’єктів господарської діяльності;

9.   запровадити судовий порядок отримання дозволу на проведення позапланових перевірок органами державної податкової служби, а також на проведення позапланових перевірок та ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби, у тому числі стосовно суб’єктів господарювання, які не є підконтрольними контрольно-ревізійній службі;

10. законодавчо визначити перелік документів, за умови наявності яких посадові особи міліції, податкової служби, контрольно-ревізійної служби можуть бути допущені до проведення відповідної перевірки;

11. встановити обов’язковість дозволу суду на витребування документів та даних, що здійснюється в ході проведення оперативно-розшукових заходів відповідними підрозділами правоохоронних органів;

12. запровадити судовий порядок отримання оперативно-розшуковими підрозділами дозволу на негласне проникнення до будь-яких житлових або нежитлових приміщень, а не лише до „житла чи іншого володіння особи”.

Примітки:

 

23.10.2004 року Президент повернув цей закон до Верховної Ради з пропозиціями.

  

4. Закон України ”Про внесення змін до Закону України „Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни”.

 

Коротка анотація:

 

Проект Закону України ”Про внесення змін до Закону України ”Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни”, має на меті поліпшення матеріального становища учасників бойових дій, учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією шляхом встановлення щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття.

 

Пропонується наблизити пенсії учасників бойових дій, учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією до прожиткового мінімуму.

 

Законопроектом передбачено виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття:

 

1.   учасникам бойових дій у розмірі до 50 гривень, щомісячний розмір пенсій яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

2.   учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією у розмірі до 30 гривень, щомісячний розмір пенсій яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

 

Надано право Кабінету Міністрів України збільшувати встановлені цим Законом розміри щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття інвалідам та ветеранам війни, а також встановлювати щомісячну грошову допомогу на прожиття особам, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, виходячи з фінансових ресурсів держави.

 

Цей Закон пропонується ввести в дію з дня опублікування.

 

Примітки:

 

Президент України 10.11.2004 року повернув цей закон до Верховної ради України з такими зауваженнями:

 

На думку Президента України, прийнятий Верховною Радою України 21 жовтня 2004 року Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни” не може бути підписаний виходячи з такого:

 

1.   Законом передбачено встановити щомісячну виплату цільової грошової допомоги на прожиття, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною, інвалідам війни ІІІ групи у розмірі 40 гривень. Зазначене положення може призвести до зменшення розміру цільової грошової допомоги на прожиття для інвалідів війни ІІІ групи, яким така допомога вже виплачується відповідно до чинного Закону в розмірі до 50 гривень, що суперечитиме частині третій статті 22 Конституції України, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Виходячи з наведеного, пропонуємо абзац третій статті 1 Закону України "Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни" викласти в такій редакції:"інвалідам війни ІІ та ІІІ груп у розмірі 50 гривень, учасникам бойових дій у розмірі 40 гривень, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною".

2.   Законом, що поданий на підпис, пропонується доповнити чинний Закон новою статтею 3, частиною першою якої передбачається встановити інвалідам та ветеранам війни, а також іншим пенсіонерам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пенсії на рівні не нижче за встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні - 284,69 грн., а відповідно до закону, прийнятого Верховною Радою України  19 жовтня 2004 року, з 1 січня 2005 року - 325 грн.)Це положення не узгоджується з частиною другою статті 5 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", згідно з якою виключно зазначеним Законом визначається мінімальний розмір пенсії. Крім того, реалізація запропонованої норми потребуватиме щороку додаткових витрат у сумі близько 4 млрд. грн., які необхідно врахувати в проектах бюджету Пенсійного фонду України та Державного бюджету України вже на 2005 рік, оскільки відповідно до пункту 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону передбачається, що він набирає чинності з   1 січня 2005 року. При цьому пропозицій про видатки, які належить скоротити, та/або джерела додаткових доходів для покриття зазначених витрат не визначено, що не узгоджується зі статтею 27 Бюджетного кодексу України.

3.   Пунктом 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону фактично встановлюється порядок призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною ветеранам війни та особам, зазначеним у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", що, на нашу думку, не є предметом Закону, який розглядається, оскільки діє Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

4.   Крім того, пункт 1 та абзац другий пункту 3 розділу І Закону, що поданий на підпис, потребують доопрацювання з урахуванням частини другої статті 4 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до якої до ветеранів війни належать учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни.

 

У зв’язку з цим буде юридично неправомірним вживання в Законі словосполучення "інваліди та ветерани війни", тому що категорія "ветерани війни" є загальною та включає в себе категорію "інваліди війни".

 

За період з 1 по 31 довтня 2004 року У верховній раді відбулося 8 пленарних засідань та День уряду – 12 жовтня. Серед питань порядку денного, які розглядалися Верховною Радою України в жовтні, найбільш актуальними є наступні:

 

З 5 по 8 жовтня 2004 року:

 

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Коротка анотація:

 

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” у пункті 1 статті 42 передбачається, що повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім у випадків дострокового припинення його повноважень. Хто виконує повноваження сільського, селищного, міського голови у випадках дострокового припинення його повноважень, законодавством не передбачено. Даний недолік діючого законодавства про місцеве самоврядування значно утрудняє роботу органів місцевого самоврядування у випадку проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів замість вибулих.

 

Проект Закону передбачає, що у разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження відповідно сільського, селищного, міського голови здійснює секретар сільської, селищної, міської ради. У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови секретар відповідної ради здійснює ці повноваження до моменту вступу на посаду новообраного сільського, селищного, міського голови.

 

2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні".

 

Коротка анотація:

 

В теперішній час обсяги розрахунків картками постійно зростають, хоча в структурі роздрібних платежів все ще переважають розрахунки готівкою. З 1995року, коли в Україні було вперше впроваджено проекти міжнародних платіжних карток до серпня 2002року кількість карток досягла 3, 8 мільйона, а обсяг платежів за ними в останні 12 місяців склав близько 1 мільярда доларів. В 2002 році щомісяця кількість емітованих українськими банками карток зростала на 200 - 220 тисяч, і на початку 2003 року вона досягла 5 мільйонів.

 

Є всі підстави вважать, що кількість карток (одна картка на одного громадянина) та обсяги платежів за ними, які притаманні західним країнам  (до 35% загальних обсягів платежів фізичних осіб), будуть досягненні в досить стислі терміни.

 

3. Закон України “ Про внесення змін до  Земельного кодексу України”.

 

Коротка анотація:

 

Прийняття Закону України “Про внесення доповнень до Земельного кодексу України” дасть можливість розробити дієвий механізм продажу та контролю над продажем земельних ділянок, що дозволить попередити можливі зловживання та злочинні дії, які наявні на даний момент. Все це дозволить уникнути зубожіння українського народу та скупівлі земель України вітчизняними та іноземними магнатами.

 

Згідно діючої редакції Земельного кодексу України термін заборони громадянам України продавати або іншим способом відчужувати належні їм земельні ділянки та земельні частки  (паї) закінчується  1 січня 2005 року. Проте законодавче забезпечення ринку землі на сьогодні обмежене. Законопроекти, які мають регулювати земельні відносини, до цього часу ще тільки розробляються  Кабінетом Міністрів України. Крім того, навіть при прийнятті необхідних законів процедура оформлення договорів пов’язана з великими об’ємами технічної роботи організацій землеустрою та оформленням документації. Особливо це стосується  потужних промислових підприємств, які займають великі площі землі під промисловими площадками.

 

До цього часу не всі громадяни набули у свою власність натуральні земельні ділянки та паї. Органами судової влади порушено велику кількість кримінальних справ з приводу зловживань та злочинів при розпаюванні земель. Непоодинокі випадки недобросовісної купівлі за безцінь земельних ділянок у громадян та ін. І настільки раннє ( з 1 січня 2005 року) введення вільного обертання землі як товару неминуче призведе до гострого соціального конфлікту між новими власниками  засобів виробництва и землевласниками.

 

Примітки:

 

02.11.2004 року Президент України Л.Д. Кучма наклав “вето” на цей закон.

 

4. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо перерахунку пенсій).

 

Коротка анотація:

 

Метою прийняття цього  законопроекту є приведення окремих законів України до вимог положень Конституції України у частині забезпечення гарантій наданих державою відповідним категоріям громадян; удосконалення регулювання суспільних правовідносин у соціальній сфері та зняття соціальної напруги в середовищі відповідної категорії громадян; надання військовим пенсіонерам реальної можливості щодо судового захисту порушених прав на отримання належного розміру пенсії.

 

Примітки:

 

Народні депутати Віктор Мусіяка та Володимир Сівкович цілком підтримали  законодавчу  пропозицію.

 

02.11.2004 року Президент України Л.Д. Кучма наклав “вето” на цей закон.

 

5. Закон про внесення доповнення до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за протизаконне фінансування судових органів)

 

Коротка анотація:

 

Головною метою цього законопроекту є встановлення надійної перепони на шляху подальшого корумпування суддівського корпусу країни шляхом протизаконного „фінансування” судових органів.

 

Норма Кримінального кодексу, що пропонується, має бути розташована у розділі ХІІІ „Злочини проти правосуддя”, за статтею 376 „Втручання в діяльність судових органів”. Протизаконне фінансування судових органів - небезпечний різновид втручання в їх діяльність.    Санкція статті 3761 дорівнює за своїм змістом санкції частини другої статті 376 Кримінального кодексу.   

 

Примітки:

 

09.11.2004 року Президент України Л.Д. Кучма наклав “вето” на цей закон.

 

12 жовтня 2004 року відбувся День уряду:

 

“Інформація Кабінету Міністрів України про виконання Постанови Верховної Ради України від 18 березня 2004 року № 1632-ІV "Про підсумки оздоровлення дітей влітку 2003 року та заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2004 року"

 

За період з 19 по 22 жовтня 2004 року Верховною Радою України серед інших питань порядку денного  було розглянуто та проголосовано наступні соціально важливі законопроекти:

 

1. Закон про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2005 рік (№6147) – прийнято рішення про повернення програми на доопрацювання до уряду.

 

Коротка анотація:

 

Основна частина Програми складається з 12 розділів і містить детальний опис політики за чітко усталеною структурою, що відповідає світовим принципам стратегічного планування. Кожний розділ містить:

основні риси, що характеризують сучасний стан галузі (сфери діяльності);

основні завдання на 2005 рік;

кількісні та якісні критерії ефективності політики;

ресурсне забезпечення.

 

Додатки є невід’ємною частиною проекту Державної програми і потребують законодавчого врегулювання, а саме:

Основні показники та баланси національної економіки на 2005 рік;

Перелік державних цільових програм на 2005 рік;

Проект Бюджету розвитку на 2005 рік.

 

Державна програма розробляється з метою вироблення єдиної політики розвитку України у 2005 році. Це вимагатиме від Кабінету Міністрів України реалізації пріоритетів у соціальній та економічній сферах із запровадженням чіткого механізму взаємодії з Верховною Радою України.

 

Основними завданнями прийняття Державної програми на 2005 рік є:

визначення взаємоузгодженої з показниками Державного бюджету України на 2005 рік державної політики;

забезпечення прозорості прийняття урядових рішень і можливостей громадського контролю;

створення основи для розроблення програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст, районів, планів роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 

Примітки:

 

Народні депутати підтримали  пропозицію профільного комітету та голосували “за” повернення програми на доопрацювання до уряду з таких причин:

 

У проекті програми сформовано недостатньо цілісний комплекс заходів для реалізації поставленої нею цілі щодо “суттєвого підвищення рівня соціальних гарантій і стандартів” шляхом “підвищення якості життя населення”.

 

Зокрема, програмою не визначено, які саме “соціальні диспропорції” передбачено зменшити; які антиінфляційні заходи передбачені для здійснення “державного стимулювання випереджувального у порівнянні з ВВП зростання заробітної плати”. Повне погашення заборгованості із заробітної плати передбачено лише для працівників підприємств, що припинили діяльність, а забезпечення часткового погашення заборгованості із заробітної плати передбачено лише працівникам освіти (с. 9, 19).

 

Запрограмоване підвищення розмірів мінімальної заробітної плати  та соціальних виплат передбачає традиційне “поетапне наближення до прожиткового мінімуму” на противагу поставленій меті щодо “суттєвого підвищення соціальних гарантій і стандартів”.

 

При доопрацюванні проекту не враховано підвищення розміру пенсій до величини вартості прожиткового мінімуму для непрацездатної особи, що відбулося з 1 вересня 2004 року.

 

В галузі освіти мають бути включені до освних завдань такі важливі для галузі питання, як:  

забезпечення навчання  за державним замовленням не менш як 2/3 від загальної кількості студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі державної або комунальної форми власності, забезпечити реалізацію  норм  Конституції України та виконання у повному обсязі вимог законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", про Державний бюджет України,  інших нормативно-правових актів у галузі вищої освіти;

підвищення не менше ніж удвічі заробітної плати працівникам вищої освіти та приведення її рівня у відповідність із положеннями статті 57 Закону України "Про освіту"; при опрацюванні проекту Державного бюджету України на 2005 рік передбачити ріст заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників не менш як удвічі. Забезпечити, починаючи з 2005 року, виконання в повному обсязі положень статті 57 Закону України "Про освіту" щодо встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості виділення вищим навчальним закладам відповідно до  статті 61 Закону України "Про освіту" у повному обсязі коштів на оплату витрат за електроенергію, тепло, комунальні послуги, погашення боргів за попередні роки, а також на придбання навчально-лабораторного обладнання.

 

Інші питання, в сфері економіки, правового врегулюваня, які не були враховані в програмі.

 

2. Закон про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік

 

Коротка анотація:

 

Законом передбачається введення прожиткового мінімуму на 2005 рік, на базі чого розробляється і затверджується Державний бюджет на 2005 рік. Так, стаття 1 передбачає затвердити на 2005 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 423 гривень, а також для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років – 376 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років – 468 гривень;

працездатних осіб – 453 гривень;

осіб, які втратили працездатність, – 332 гривень.

 

Стаття 2. Розміри державних соціальних гарантій на 2005 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами, Законом України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", а також нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

 

Примітки:

 

01.11.2004 року цей закон направлено на підпис Президенту України Л.Д. Кучмі.

 

3. Закон про внесення змін до Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" (щодо призначення пенсії по інвалідності)

 

Коротка анотація:

 

Враховуючи вимоги Стандартних правил забезпечення рівних можливостей для інвалідів, затверджених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року №48/96, законопроект про внесення змін до Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність” пропонує доповнити базовий Закон положенням, яке встановлює рівні права інвалідам з дитинства, інвалідам від загального захворювання та інвалідам внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання щодо призначення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії наукового працівника.

 

Законопроект складається з однієї частини – доповнення абзацу дванадцятого статті 24 словами “...у тому числі інвалідності з дитинства ...”.

 

Таким чином проект Закону поширює державні гарантії, встановлені Законом “Про наукову та науково-технічну діяльність”, на інвалідів з дитинства, а відтак передбачає соціальний захист наукових працівників, які є інвалідами з дитинства.

 

Примітки:

 

Президент підписав закон 08.11.2004 року.

 

4. Проект Закону про Державний бюджет України на 2005 рік.

 

Коротка анотація:

 

Виходячи із ресурсів проекту бюджету на 2004 рік, загальний обсяг видатків та надання кредитів проекту бюджету на наступний рік прогнозується у таких сумах:

 

Видатки

2004 рік з урахуван­ням змін

(млрд.грн.)

2005 рік

(млрд. грн.)

Зміни проти 2004 року

(млрд.грн.)

(%)

Зведений бюджет – всього

91,8

118

26,2

28,5

 — в т.ч. загальний фонд

73,7

89

15,2

20,6

Державний бюджет (без між­бюджетних трансфертів) – всього

58,5

77,2

18,7

32

— в т.ч. загальний фонд

43,8

52,3

8,5

19,5

Місцеві бюджети (без між­бюджетних трансфертів) - всього

33,3

40,8

7,5

22,4

— в т.ч. загальний фонд

30

36,7

6,7

22,3

 

У проекті бюджету на 2005 рік передбачено вирішення низки питань переважно соціального характеру, визначених законами України та указами Президента України, для чого збільшені видатки бюджету, зокрема на:

запровадження з 1 січня 2005 року мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ у розмірі 262 гривні з відновленням співвідношень – 5 млрд. гривень;

введення з 1 січня 2005 року в дію окремих норм Закону України від 9 липня 2003 р. "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" – 2 млрд. гривень;

підвищення з 1 липня 2004 року стипендій студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17 лютого 2004 року № 199 „Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти” – 0,4 млрд. гривень;

поетапне врегулювання питання пенсійного забезпечення військовослужбовців – 0,9 млрд. гривень;

підвищення соціальних гарантій ветеранам війни і праці, непрацездатним особам та інвалідам – 0,3 млрд. гривень;

введення в дію значної частини норм законодавства в частині соціальних гарантій, які щорічно призупинялися Законом про Державний бюджет України – близько 1 млрд. гривень;

інші пріоритетні видатки відповідно до законодавства.

 

Так, у показники проекту бюджету на 2005 рік включені видатки на реалізацію окремих норм законодавства, які щорічно призупинялися Законами про Державний бюджет України, такі як:

безкоштовне харчування учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей відповідно до абзацу п'ятого частини третьої статті 5 Закону України „Про охорону дитинства” – 401,8 млн. гривень;

доплати педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів за класне керівництво та завідування  навчальними кабінетами – 138,4 млн. гривень;

доплати педагогічним працівникам у позашкільних навчальних закладах за наповненість груп, завідування майстернями та лабораторіями – 61,1 млн. гривень;

відрахування профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” – 53 млн. гривень;

доплата за вислугу років працівникам музеїв та бібліотек відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України „Про музеї та музейну справу” і частини п'ятої статті 30 Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” – 40,9 млн. гривень;

пільговий проїзд студентів і учнів по території України водним і автомобільним транспортом відповідно до частини п’ятої статті 9 Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” – 28,2 млн. гривень;

виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) відповідно до частини десятої статті 24 і частини четвертої статті 38 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” – 11,4 млн. гривень;

надання одноразової допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2005 році виповниться 18 років – 6,4 млн. гривень.

 

У проекті державного бюджету на 2005 рік пропонується збільшення рівня забезпеченості прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну  допомогу  малозабезпеченим сім’ям” для непрацездатних осіб – 120 грн. проти 110 грн. у 2004 році, для інвалідів – 130 грн. проти 115 у 2004 році. Розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів  державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну  допомогу  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” пропонується визначити у сумі 150 грн. проти 100 грн. у 2004 році. Видатки на надання зазначеної  допомоги збільшено майже на  200 млн. гривень.

 

У 2005 році пропонується щорічну разову допомогу відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначити у сумі 280 млн. гривень, що на 140 млн.грн., або вдвічі більше аналогічних видатків на 2004 рік. Так, у порівнянні з 2004 роком збільшено виплату щорічної разової допомоги інвалідам війни І групи на 205 грн., інвалідам війни ІІ групи – на 170 грн., інвалідам війни – ІІІ групи на 140 грн., учасникам бойових дій – на 130 грн., особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – на 205 грн., членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, – на 65 гривень.

 

У видатках на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу на виконання вимог Закону України „Про внесення змін до статті 43 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та деяких інших осіб” враховані додатково проти 2004 року кошти у сумі 0,9 млрд. гривень, зазначені видатки в цілому визначені у сумі 3,3 млрд. гривень.

 

Видатки державного бюджету на 2005 рік на відшкодування на виплату пенсій окремим категоріям населення відповідно до Закону України від 9 липня 2003 р. „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” в цілому становлять 5,1 млрд. гривень, в тому числі забезпечено ресурсами бюджету:

відшкодування на виплату пенсій працівникам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах – 0,7 млрд. гривень;

компенсацію Пенсійному фонду різниці між сумою страхових внесків, сплачених сільськогосподарськими підприємствами спеціального режиму оподаткування за спеціальною ставкою, та внесками, які були б сплачені ними на загальних підставах – 1,2 млрд. гривень.

 

 Примітки:

 

Під час розгляду питання про Державний бюджет на 2005 рік було прийнято рішення доручити Комітету з питань бюджету доопрацювати разом з Урядом проект Закону №6000, з урахуванням всіх поправок, до 3 листопада 2004 року. Народні депутати підтримали  пропозицію профільного комітету з питань бюджету оскільки:

 

Не можна погодитись з з тим, що пропозиції Верховної Ради України, які містяться в Постанові “Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік”, яка складається з “Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік” та “Доручень Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік” були враховані щодо суттєвих напрямків бюджетної політики на 2005 рік. Так, зокрема, законопроектом дійсно передбачається вагоме збільшення видатків бюджету на фінансування основних галузей соціальної сфери, про що красномовно свідчать як цифри проекту бюджету, так і викладені у даному пункті пояснення Кабінету Міністрів  України. Разом із тим, вимогу відповідного положення можна вважати виконаною лише частково, оскільки його зміст передбачає забезпечення "видатків на освіту, охорону здоров’я, культуру і науку у розмірах, визначених відповідним законодавством". А таке законодавство, як відомо, містить концептуальні норми щодо загальних обсягів бюджетного фінансування відповідних галузей, зокрема: освіти та охорони здоров’я – на рівні 10% ВВП по кожній галузі, науки – 1,7% ВВП, культури – 8% ВВП. Проект же бюджету такі видатки не передбачає.

 

Крім того, не враховано доручення Верховної Ради України Уряду передбачити в проекті державного бюджету на 2005 рік видатки на підвищення розмірів державної допомоги сім'ям з дітьми для приведення у відповідність із законодавством. Передбачені статтею 66 проекту розміри виплат не передбачають  досягнення рівня прожиткового мінімуму, як це встановлено відповідними законами України.

 

У проекті не знайшло окремого відображення положення щодо фінансування у 2005 році заходів з оздоровлення дітей.

 

Всупереч законодавчим вимогам та рішенню Конституційного суду України статтею 48 проекту перейнято попередню практику звуження права окремих категорій працівників бюджетних установ, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу на пільги, компенсації і гарантії згідно з законами України (щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів),  і на 2005 рік пропонується  їх надання лише у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (раніше – прожиткового мінімуму).

 

Проектом бюджету передбачається перевищення встановленого Основними напрямами бюджетної політики на 2005 рік рівня дефіциту Державного бюджету України – 1,3% замість 1% по відношенню до ВВП (пункт 1 Основних параметрів бюджетної політики).

 

5. Закон про внесення змін до Закону України "Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни".

 

Коротка анотація:

 

Проект Закону України ”Про внесення змін до Закону України ”Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни”, має на меті поліпшення матеріального становища учасників бойових дій, учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією шляхом встановлення щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття.

 

Пропонується наблизити пенсії учасників бойових дій, учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією до прожиткового мінімуму.

 

Законопроектом передбачено виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття:

учасникам бойових дій у розмірі до 50 гривень, щомісячний розмір пенсій яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією у розмірі до 30 гривень, щомісячний розмір пенсій яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

 

Надано право Кабінету Міністрів України збільшувати встановлені цим Законом розміри щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття інвалідам та ветеранам війни, а також встановлювати щомісячну грошову допомогу на прожиття особам, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, виходячи з фінансових ресурсів держави.

 

Примітки:

 

Народні депутати підтримали  законодавчу  пропозицію. 09.11.2004 року Президент України Л.Д. Кучма не підписав цей закон та направив його 11.11.2004 року до Верховної  Ради України з своїми зауваженнями, які стосуються наступних положень:

 

1.   Законом передбачено встановити щомісячну виплату цільової грошової допомоги на прожиття, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною, інвалідам війни ІІІ групи у розмірі  40 гривень. Зазначене положення може призвести до зменшення розміру цільової грошової допомоги на прожиття для інвалідів війни ІІІ групи, яким така допомога вже виплачується відповідно до чинного Закону в розмірі до  50 гривень, що суперечитиме частині третій статті 22 Конституції України, згідно з якою при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Виходячи з наведеного, пропонуємо абзац третій статті 1 Закону України "Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни" викласти в такій редакції:"інвалідам війни ІІ та ІІІ груп у розмірі 50 гривень, учасникам бойових дій у розмірі 40 гривень, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною".

2.   Законом, що поданий на підпис, пропонується доповнити чинний Закон новою статтею 3, частиною першою якої передбачається встановити інвалідам та ветеранам війни, а також іншим пенсіонерам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пенсії на рівні не нижче за встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (на сьогодні - 284,69 грн., а відповідно до закону, прийнятого Верховною Радою України  19 жовтня 2004 року, з 1 січня 2005 року - 325 грн.). Це положення не узгоджується з частиною другою статті 5 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", згідно з якою виключно зазначеним Законом визначається мінімальний розмір пенсії. Крім того, реалізація запропонованої норми потребуватиме щороку додаткових витрат у сумі близько 4 млрд. грн., які необхідно врахувати в проектах бюджету Пенсійного фонду України та Державного бюджету України вже на 2005 рік, оскільки відповідно до пункту 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону передбачається, що він набирає чинності з   1 січня 2005 року. При цьому пропозицій про видатки, які належить скоротити, та/або джерела додаткових доходів для покриття зазначених витрат не визначено, що не узгоджується зі статтею 27 Бюджетного кодексу України.

3.   Пунктом 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону фактично встановлюється порядок призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною ветеранам війни та особам, зазначеним у статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", що, на нашу думку, не є предметом Закону, який розглядається, оскільки діє Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

4.   Крім того, пункт 1 та абзац другий пункту 3 розділу І Закону, що поданий на підпис, потребують доопрацювання з урахуванням частини другої статті 4 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", відповідно до якої до ветеранів війни належать учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни. У зв’язку з цим буде юридично неправомірним вживання в Законі словосполучення "інваліди та ветерани війни", тому що категорія "ветерани війни" є загальною та включає в себе категорію "інваліди війни".

 

6. Закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

 

Коротка анотація:

 

Проект Закону спрямований на поліпшення ситуації із виплатою заробітної плати, забезпечення своєчасності її одержання працівниками та приведення норм законів України “Про оплату праці” та “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” у відповідність до вимог міжнародного законодавства у цій сфері.

 

Проект Закону передбачає, що своєчасність виплати заробітної плати не може бути поставлена в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості. Тому і пропонується  доповнити статтю 24 Закону України “Про оплату праці” відповідною нормою та виключити частину 3 статті 15.

 

Концепцією дальшого реформування оплати праці в Україні, розробленою Кабінетом Міністрів України і схваленою Указом Президента України від 25 грудня 2000 року №1375/2000, передбачено, що виплата заробітної плати повинна бути законодавчо визначена позачерговою порівняно з іншими виплатами.

 

Також проектом закону передбачається доповнення статті 1 Закону України “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна”, метою якого є обмеження дії мораторію у випадках погашення грошових зобов`язань підприємства з виплати заробітної плати, аліментів та відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю та життю громадян, авторської винагороди.

 

Проектом пропонується поновити звернення стягнення на майно боржника за рішеннями, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою, щодо погашення заборгованості державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, із виплати заробітної плати, аліментів та відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю та життю громадян, авторської винагороди.

 

Примітки:

 

08.11.2004 року Президент України підписав зазначений закон.

  

7. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток.

 

Коротка анотація:

 

Законопроект передбачає внесення змін до частини першої статті 19 Закону України “Про відпустки” та частини першої статті 182-1 Кодексу законів про працю України.

 

Пропонується щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів одиноким матерям.

  

Примітки:

 

01.11.2004 року закон направлено на підпис Президенту України.

 

Сайт Центрального виконавчого комітету

 політичної партії «Вперед, Україно!»

 (www.vpered-ukraino.org)

 

Copyright by "Центр політологічного та економічного аналізу "Київ ХХІ"